סינפ
השוואת מחירי תקשורת
ראשי ראשי
חבילה משולבת חבילה משולבת
סלולר סלולר
טלוויזיה טלוויזיה
טלפון טלפון
תשתית תשתית
ספק ספק
מספרי טלפון
תפריט סינפ - השוואת מחירי תקשורת
בחר חבילה להשוואה
חבילה משולבת
חבילה משולבת
סלולר
סלולר
טלוויזיה
טלוויזיה
טלפון
טלפון
תשתית
תשתית
ספק
ספק
הורד את האפליקציה
גרסת שולחן עבודה